Buletin legislativ

Numărul 1 – Aprilie 2012

Verificările şi reviziile periodice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

Consumatorii de gaze naturale sunt obligati, conform legislatiei, să asigure exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu specificaţiile tehnice în vigoare. Nerespectarea normelor periclitează siguranţa şi securitatea instalaţiilor de utilizare şi poate conduce la evenimente cu pierderi materiale şi umane iremediabile.

Operatorul sistemului de distribuţie poate sista alimentarea cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi a instalaţiilor de utilizare ne-conforme cu prevederile legale, în scopul evitării producerii de accidente tehnice.

Verificarea sau revizia tehnică periodică este o operaţiune tehnică complexă, preventivă, ce cuprinde acţiuni tehnice specifice menite să constate funcţionarea în exploatare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale în condiţii de siguranţă.Verificarea sau revizia tehnică NU include verificarea şi repararea aparatelor consumatoare de gaze naturale. De asemenea, subliniem, cu această ocazie, că întreţinerea, utilizarea, repararea şi verificarea sau revizia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sunt responsabilităţi ale clientului şi se realizează doar prin agenţi economici autorizaţi A.N.R.E.

Vă invităm să parcurgeţi Buletinul Legislativ pregătit de echipa Distrigaz Vest SA Oradea, dedicat unui subiect actual foarte important atât pentru siguranţa dumneavoastră şi a afacerii, cât şi pentru menţinerea activităţii desfăşurate în limitele impuse de către lege.


Sumar:

  • Obligaţia legală a fiecărui consumator de a efectua reviziile şi verificările periodice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
  • Contravenţii rezultate din nerespectarea obligaţiei legale;
  • Obligaţii ale operatorului sistemului de distribuţie şi ale furnizorului de gaze cu privire la efectuarea reviziilor şi verificărilor periodice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
  • Alte informaţii utile.

Obligaţia legală a fiecărui consumator de efectuare a reviziilor şi verificărilor periodice ale instalaţiilor de utilizarea gazelor naturale