Documentele clientului

Util pentru clienţii noştri

Distrigaz Vest SA vă recomandă să pastrati un dosar cu urmatoarele documente obţinute din momentul in care ati devenit clientul nostru (de la instalator, furnizor, distribuitor ori de la compania prestatară a verificărilor şi reviziilor periodice):

 • Acordul de acces la sistemul de distribuţie;
 • Documentaţia tehnică:
  • memoriul tehnic;
  • planurile avizate de operatorul SD;
  • procesul verbal de recepţie a instalaţiei de utilizare (PVR);
  • procesul verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare (PIF);
  • procesul verbal de montare a mijloacelor de masurare
  • buletin mişcare contor;
 • Dovada efectuării verificării/reviziei instalaţiei de utilizare;
 • Dovada efectuării verificării tehnice periodice a centralei termice;
 • Instrucţiuni de utilizare a gazelor naturale;
 • Instrucţiuni privind citirea contorului (la contoarele cu preplata);