Modificari administrative si tehnice

Modificări de natură administrativă

Prin modificări de natură administrativă se înţeleg următoarele:

 • transferul proprietăţii unui imobil de la un proprietar la altul, în urma unui proces de vânzare-cumpărare, succesiune
 • transferul contractului de furnizare a gazelor naturale în situaţia în care imobilul este folosit de o persoană fizică sau juridică, alta decât proprietarul, în baza unui contract de închiriere, comodat sau alte forme legale
 • schimbarea numelui proprietarului (ex: în urma căsătoriei)

Pentru modificări de natură administrativă trebuie să parcurgeţi următoarele etape:

 1. Vă invităm la sediul societăţii noastre.
  • Specialiştii nostri vă informează despre documentele necesare obţinerii Acordului de Acces.
  • Vechiul client completează o cerere de reziliere a contractului de furnizare.
  • În cazul în care vechiul client nu se prezintă la sediul companiei pentru a cere rezilierea contractului de furnizare, noul client completează o declaraţie pe proprie răspundere în care precizează că el va fi noul consumator.
 2. Personalul specializat din cadrul societăţii vă emite factura aferentă Acordului de Acces.
 3. Ultima etapă constă în rezilierea vechiului Contract de Furnizare şi semnarea noului Contract de Furnizare.

Modificări de natură tehnică

Prin modificări de natură tehnică se înţeleg următoarele:

 • modificarea receptorilor existenţi
 • suplimentarea debitului existent
 • reamplasarea receptorilor existenţi, cu sau fără modificarea receptorilor, cu sau fără modificarea debitului existent aprobat
 • modificarea traseului conductelor din instalaţia de utilizare existentă
 • reamplasarea contorului
 • separarea consumului de gaze naturale
 • orice alte modificări cu sau fără modificarea debitului sau receptorilor

Pentru modificări de natură tehnică va trebui să parcurgeţi următoarele etape:

 1. Vă invităm la sediul societăţii noastre pentru a completa cu ajutorul angajaţilor noştri Cererea de Acord Acces. De asemenea specialisţii noştri vă informează despre documentele necesare obţinerii Acordului de Acces.
 2. În momentul obţinerii Acordului de Acces se încheie şi Contractul de Racordare la sistemul de distribuţie. După semnare Contractului de Racordare se emite factura aferentă tarifului de racordare, urmând a se achita de către client.
 3. Cu ajutorul firmelor agreate ANRE se realizează proiectul de modificare pentru instalaţia de utilizare. Firma întocmeşte pentru dumneavoastră documentaţia necesară, avizează proiectul, solicită recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare la S.C. DISTRIGAZ VEST S.A.
 4. Firma aleasă de dumneavoastră şi agreată de ANRE execută lucrarea de modificare pentru instalaţia interioară.
 5. Ultima etapă constă în semnarea Contractului de Furnizare, montarea contorului şi punerea în funcţiune a instalaţiei.