Cum deveniti client

Dacă nu sunteţi încă racordat la sistemul de distribuţie a gazelor naturale al DISTRIGAZ VEST S.A., trebuie să urmaţi paşii de mai jos:

Pasul 1:

Depuneţi Cererea pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale la sediul societatii  din Oradea, str.P-ta 1Decembrie nr.4-6, împreună cu restul documentelor necesare.

Documente necesare pentru obţinerea acordului de acces

  • cerere tipizată;
  • copie după BI/CI;
  • copie după actul de deţinere/închiriere a spaţiului;
  • acordul proprietarului imobilului, dacă se prezintă contract de închiriere, contract de comodat sau contract de cesiune;
  • copie extras CF;
  • acordul proprietarului coloanei sau acordul proprietarului instalaţiei de utilizare, în cazul în care alimentarea se realizează din instalaţia de utilizare existentă sau proiectată pentru alt proprietar.

Tariful pentru emitere acord de acces:

  • persoane fizice este de 12,40 lei

Preţul include TVA.

Pasul 2: Primiţi răspunsul

DISTRIGAZ VEST S.A. Oradea se obligă, în termen de 30 de zile, să vă răspundă la solicitarea de acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

În situaţia în care pe stradă există conductă de gaze, dar imobilul nu este racordat, la solicitarea dumneavoastră, distribuitorul de gaze naturale va calcula tariful de racordare pentru realizarea unui branşament.

În situaţia în care pe stradă nu există conductă de gaze, se vor aplica prevederile art.65 din Legea nr.351/2004 cu modificările la zi, care reglementează posibilitatea participării în cotă-parte a solicitantului la finanţarea investiţiei.

Pasul 3. Semnaţi contractul de racordare

Pentru a realiza branşamentul trebuie să semnaţi cu DISTRIGAZ VEST S.A. un contract cadru de racordare şi ulterior să achitaţi tariful de racordare la casieria societăţii noastre.

Pasul 4. Executaţi lucrările

Lucrările de execuţie a branşamentului sunt realizate de către distribuitorul de gaze naturale

Lucrările la instalaţia interioară pot fi realizate de către o firmă autorizată de ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei). Firma aleasă se va ocupa de întocmirea documentaţiei necesare, va aviza proiectul la distribuitorul de gaze naturale şi va recepţiona împreună cu reprezentantul distribuitorului de gaze naturale lucrările executate.

În cazul în care aveţi în vedere montarea/ instalarea unei centrale termice contactaţi o firmă care deţine autorizaţie ISCIR (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat).

Pasul 5. Punerea în funcţiune

Punerea în funcţiune a instalaţiei va avea loc doar după încheierea unui contract de furnizare şi montarea, de către distribuitor, a contorului de gaze.