Contract furnizare

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a stabilit, prin Ordinul nr. 77 din 10 septembrie 2009, un nou conţinut al contractului cadru de furnizare, în baza căruia se desfăşoară activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale către consumatorii noncasnici. Prevederile contractului intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2009.

Potrivit art. 3, alin. 1 din Ordinul ANRE, există obligativitatea reînnoirii contractelor de furnizare a gazelor naturale. Noul contract îl înlocuieşte pe cel în baza căruia s-a realizat furnizarea până la 1 octombrie 2009 şi constituie baza legală pentru asigurarea furnizării gazelor naturale în viitor.

Printre principalele prevederi ale noului contract cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale la consumatorii noncasnici se numără termenul de plată a facturii de gaze naturale, de 30 de zile calendaristice, fără perioadă de graţie. Neplata facturii în termenul de scadenţă este urmată, în termen de 5 zile, de informarea consumatorului prin preaviz cu privire la sistarea furnizării de gaze naturale începând cu a 36-a zi de la emiterea facturii. Noul contract cadru introduce de asemenea sistemul de facturare a gazelor naturale pe baza unui program de consum, prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale şi elaborat pe baza profilului de consum, cu posibilitatea autocitirii lunare a indexului contorului de către consumator şi a transmiterii lunare a acestui index către furnizor, cu respectarea condiţiilor şi termenelor stabilite de acesta.

Vă invităm să citiţi integral prevederile Ordinului 42/2012 în documentul alăturat.
Contract de furnizare
(PDF – 0,127 MB)

Conditiile standard de furnizare reglementata a gazelor naturale – persoane juridice
(PDF – 0,190 MB)