Legislație

Ordin nr. 162 din 2015 – Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale
Publicat în Monitorul Oficial nr.919/11.12.2015
(Ordin nr.162/26.11.2015, PDF – 0,44 MB)


Ordin nr. 104 din 1 iulie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic in vederea realizarii obiectivelor din sectorul gazelor naturale
Publicat în Monitorul Oficial nr.507/09.07.2015
(Ordin nr.104/01.07.2015, PDF – 2,1 MB)


Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 – actualizată
Noua Lege a Energiei Electrice și a Gazelor Naturale a fost publicată în M.OF. 485/16 Iulie 2012. Legea transpune în legislația națională directivele europene 72/2009 și 73/2009 privind piața unică de energie electrică și piața gazelor naturale.

(Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 – actualizată , PDF - 0,7 MB)


Ordin nr. 77 din 10 septembrie 2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
Publicat în Monitorul Oficial nr.632/24.09.2009
(Ordin nr.77/10.09.2009, PDF – 0,21 MB)


Regulament privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori şi consumatorii de gaze naturale
Publicat în Monitorul Oficial nr.628/22.09.2009
(Regulament din 14.06.2009, PDF - 0,13 MB)


Legea nr. 571/2003
Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare.
(Legea nr. 571/2003, PDF - 0,10 MB)


Decizia nr.1368/2006
Decizia nr.1368/2006 privind deschiderea integrală a pieţei interne a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici.
Publicată în Monitorul Oficial nr. 1032/27.12.2006
(Decizia 1368/2006, PDF - 0,05 MB)


Decizia nr.182/2005
Decizia nr.182/10.03.2005 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
(Decizia nr.182/10.03.2005, PDF - 0,07 MB)


Metodologie privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale
Aprobată prin Ordinul nr.47 din 8 noiembrie 2007;
Publicat în Monitorul Oficial nr.796/22.11.2007
(Metodologie privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici, PDF - 0,05 MB)


Metodologie privind medierea neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale – segmentul reglementat
Aprobată prin Decizia nr.400 din 9 mai 2005;
Publicată în Monitorul Oficial nr.408/13.05.2005
(Metodologie privind medierea neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale, PDF - 0,07 MB)


Regulamentul de acces la sistemul de distribuţie
HG nr.1043/2004 privind Regulamentul de acces la sistemul de distribuţie
(HG nr. 1043/2004 Acces la SD, PDF - 0,10 MB)


Regulamentul de acces la sistemul naţional de transport
HG nr.1043/2004 privind Regulamentul de acces la sistemul naţional de transport.
(HG nr. 1043/2004 Acces la SNT, PDF - 0,10 MB)


Legea protecției consumatorului
(Legea Protecției Consumatorului PDF - 0,258 MB)