Servicii

 1. 1. Distribuţie

Ca operator de distribuţie ȋn municipiul Oradea vă punem la dispoziţie o gamǎ largǎ de servicii ȋn domeniul distribuţiei gazelor naturale prin care asigurǎm funcţionarea reţelelor ȋn condiţii de siguranţǎ maximǎ.

Ȋn cadrul gamei noastre de servicii se regǎsesc:

 • racordarea consumatorilor la reţeaua de gaze
 • extinderea reţelei de distribuţie
 • consultanţǎ și asistenţǎ tehnicǎ
 • proiectarea și execuţia instalaţiei de racordare
 • punerea ȋn funcţiune a instalaţiei de utilizare
 • emiterea avizelor și acordurilor de acces
 • montarea și ȋnlocuirea contoarelor

 1. 2. Furnizare

Ȋn calitate de furnizor asigurǎm servicii de furnizare a gazelor naturale atȃt ȋn regim reglementat, cȃt și nereglementat pentru clienţii din municipiul Oradea.

Furnizarea gazelor reprezintǎ activitatea comercialǎ de vȃnzare-cumpǎrare a gazelor naturale desfǎșuratǎ ȋn baza unei licenţe de furnizare. Ȋn funcţie de modalitatea de contractare a serviciilor de furnizare gaze naturale clienţii se pot ȋncadra ȋn douǎ categorii: consumatori captivi sau consumatori eligibili.

Consumatorul captiv ȋncheie un Contract-Cadru pentru furnizarea reglementatǎ a gazelor naturale. Clientul va beneficia de serviciile de furnizare gaze naturale ȋn baza unui preţ de vȃnzare reglementat de cǎtre ANRE (Autoritatea Naţionalǎ de Reglementare ȋn Domeniul Energiei).

Consumatorul eligibil ȋncheie un Contract de furnizare pentru furnizarea în regim negociat a gazelor naturale, astfel acesta va beneficia de un preţ de vȃnzare negociat și de condiţii de prestare a serviciilor de furnizare gaze naturale stabilite de cǎtre pǎrţile contractante.

Preţurile finale ȋn vigoare pentru furnizarea ȋn regim reglementat le puteţi gǎsi ȋn pagina Preţuri și tarife.

 

 1. 3. Verificări şi revizii

Ȋn calitate de consumator al gazelor naturale, vǎ revine obligaţia de a realiza o datǎ la 2 ani verificarea instalaţiei de utilizare și o datǎ la 10 ani revizia tehnicǎ a acesteia. Pentru a veni ȋn sprijinul dumneavoastrǎ, vǎ oferim serviciile noastre de verificare și revizie a instalaţiei de utilizare.

Tarifele in vigoare pentru prestarea serviciilor de revizii şi verificări a instalaţiilor de utilizare le puteţi găsi la secţiunea Tarife prestări servicii practicate de S.C. Distrigaz Vest S.A. Oradea – începând cu 01.10.2018

 

 1. 4. Urgenţe gaze

Sunteţi ȋn permanenţǎ ȋn contact direct cu noi. Vǎ stǎm la dispoziţie cu personal autorizat ANRE și cu experienţǎ ȋn domeniul instalaţiilor de gaze pentru orice neregulǎ pe care o ȋntȃmpinaţi ȋn alimentarea cu gaze naturale a imobilului dumneavoastrǎ.

Ȋn acest scop, serviciul nostru de Dispecerat inregistreazǎ toate apelurile telefonice prin care este anunţatǎ o defecţiune tehnicǎ sau o urgenţǎ și direcţioneazǎ imediat informaţiile cǎtre echipele noastre de intervenţie. Acestea se deplaseazǎ la adresa indicatǎ pentru constatarea, depistarea și remedierea defecţiunii și, dupǎ caz, acordarea de asistenţǎ tehnicǎ.

Pentru orice defecţiune tehnicǎ apǎrutǎ la sistemul de distribuţie a gazelor naturale vă aşteptăm să ne contactaţi de luni până duminică, între orele 0-24 la numerele de telefon 0800 800 824 (număr cu tarif local, apelabil din toate reţelele de telefonie) sau 0259 406 507, 0259 406 559 (număr cu tarif normal, apelabil din toate reţelele de telefonie).