Informarea consumatorilor

Domenii principale Legătură rapidă
a) drepturile şi obligaţiile consumatorilor; Regulament de informare a consumatorilor de energie electrică și de gaze naturale Condiţiile standard de furnizare – persoane juridice Condiţiile standard de furnizare - persoane fizice Ordinul 29/2016
b) preţurile şi tipurile de tarife reglementate practicate; Preţul gazului
c) modalităţile de măsurare, facturare, conţinutul facturii şi mijloacele de plată; Facturarea gazelor naturale în kWh Modalităţi de plată a facturii
d) principalele clauze ale contractului de furnizare; Contractul de furnizare a gazelor naturale – clienți casnici Contractul de furnizare a gazelor naturale – clienți noncasnici
e) principalele condiţii generale de contractare, inclusiv durata contractului, condiţiile de reînnoire şi renunţare la servicii, denunţarea unilaterală a contractului; Condiţiile standard de furnizare – persoane juridice Condiţiile standard de furnizare - persoane fizice Ordinul 29/2016
f) procedura, etapele şi documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului; În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.123/2012 Legea energieielectrice si a gazelor naturale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.485 din 16 iulie2012, şi Art. 25 Lit. E din Ord. ANRE 42/2012 publicat în MO 875/21.12.2012, clientul poate schimba furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 3 săptămâni de la data solicitării, cf. procedurii aprobate de ANRE. Alte drepturi ale clienţilor finali:
g) procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare/mediere a neînţelegerilor precontractuale; PROCEDURA – CADRU privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali Procedura interna privind tratarea plangerilor clientilor finali Formular de inregistrare a plangerilor clientilor
h) procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare a disputelor contractuale; PROCEDURA – CADRU privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali Procedura interna privind tratarea plangerilor clientilor finali Formular de inregistrare a plangerilor clientilor Anexe raportari la Ordinul ANRE Nr. 16 din 2015
i) principalele acte normative care reglementează domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale, relevante pentru consumatori; Legea energiei electrice şi a gazelor naturale Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale
j) alte informaţii de interes pentru consumatori Efectuarea verificării/reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale: extras din Normele Tehnice NTPEE – 2008 aprobate prin Ordinul A.N.R.E 5/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 255 bis, partea I/16.04.2009
k) Eficienţa Energetică Legea eficienţei energetice – Legea 121 din 18 iulie 2014