Semnarea contractului de furnizare a gazelor naturale

Contractele cadru de furnizare a gazelor naturale (consumatori captivi) sunt stabilite prin Ordinul ANRE nr. 77/10.09.2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 632/24.09.2009.

Dacă sunteţi în situaţia de a nu fi semnat încă noul contract de furnizare a gazelor naturale cu Distrigaz Vest S.A. Oradea, vă rugăm să parcurgeţi următoarele etape:

  1. vă prezentați la sediul societății din Oradea, str. P-ța 1 Decembrie nr. 4-6, la serviciul comercial;
  2. solicitați semnarea noului contract și ridicați un exemplar

De asemenea, vă recomandăm să vă informaţi cu privire la condiţiile standard de furnizare a gazelor naturale (persoana fizică/persoană juridică).
Vă reamintim că semnarea acestui contract de către furnizor şi consumator reprezintă baza tuturor relaţiilor dintre aceştia, iar semnarea lui este o obligaţie ce revine ambelor părţi.

Vă informăm că Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor ce revin consumatorilor şi furnizorilor de gaze naturale şi poate dispune sancţiuni în cazul neîndeplinirii acestora.