ORDIN nr. 31/30.08.2012

ORDIN nr. 31/30.08.2012
pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi
aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
Având în vedere dispoziţiile art. 8 alin. (1) litera l) din Legea Gazelor nr. 351/2004, cu
modificările şi completările ulterioare precum şi cele ale art. 178, alin. (2), lit. a) şi ale art. 179 alin.din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cu completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin:
.
.
.
Art. XI – Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 20/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului
de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de
S.C. DISTRIGAZ VEST – S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 30
martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11, care face parte
integrantă din prezentul ordin…
.
.
.
Art. XLI – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii
licenţiaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. XLII – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I şi va intraîn vigoare începând cu data de 15.09.2012.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
Niculae HAVRILEŢ
Pentru vizualizarea noilor tarife reglementate vezi “PREŢURI ŞI TARIFE” de la secţiunea “UTILE”.