Pozitia Distrigaz Vest SA fata de modificarea Regulamentului de alimentare cu energie termica in municipiul Oradea

Stimati clienti,

In continuare puteti citi observatiile ridicate de  Distrigaz Vest SA fata de propunerile inaintate de Directia Tehnica din cadrul Primariei Oradea privitoare la modificarea Regulamentului de Alimentare cu Energie Termica in Municipiul Oradea si care urmeaza a fi supuse in dezbaterea publica ce va avea loc la data de 18.01.2012, orele 17:00 in Sala Mare a Primariei.

 

 

 

Propunerile la care facem referire sunt:

- Proprietarul/proprietarii oricărui imobil de tip casă unifamilială, duplex sau condominiu cu un număr maxim de 2 apartamente, are/au drept de opţiune asupra oricărui sistem de asigurare a energiei termice, indiferent în ce zona unitară se găsesc;

- Proprietarul/proprietarii oricărui condominiu, având destinaţia de locuinţe, cu un număr mai mare sau egal cu 2 apartamente, poate/pot opta pentru orice sistem de încălzire, dacă nu se află în zona unitară de tip A sau nu poate fi alimentat cu agent termic primar indiferent în ce zona unitară se găseşte;

- Orice clădire având altă destinaţie decât cea de locuinţe, cu suprafaţa construită desfăşurată mai mare de 500 m2, se va supune aceleiaşi reguli, având dreptul de a opta pentru orice sistem de încălzire.

- Orice instituţie publică, indiferent de zona în care se află, va opta prioritar pentru alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

- În cadrul zonelor de tip A, excepţia o poate constitui situaţia în care, din cauza naturii proprietăţii terenurilor prin care trec reţelele termice, sau din alte motive, alimentarea unor imobile devine imposibilă din punct de vedere tehnico-economic.

- Excepţie o constituie şi imobilele care nu au fost niciodată racordate la sistemul centralizat sau cazul în care pe străzile pe care acestea se situează, nu au existat sau nu există în prezent reţele termice de orice fel.

- Imobilele condominiale care fac parte din zone unitare de tip A vor reveni la alimentarea în sistem centralizat în cazul în care s-au debranşat anterior de la acest sistem. Toate aceste condominii vor respecta principiul „un condominiu – un sistem de încălzire”, în conformitate cu articolul 3) litera g) din Legea 325/2006.

  • extinderea reţelelor de gaze naturale pe străzile pe care exista reţele termice cu apă fierbinte/caldă va fi supusă avizării consiliului local, având drept criteriu de evaluare economia de combustibil coroborat cu prevederile legale legate de zonele unitare de încălzire. (art. 112 alin. 3) ;”

 

Consideram ca aceste propuneri sunt o incalcare a unor acte normative expres si imperative , reprezentand in acelasi timp o ingradire a drepturilor cetatenilor Municipiului Oradea, in calitatea de consumatori/utilizatori de energie.

 

  1. Desi prima propunere arata faptul ca proprietarul/proprietarii unui condominiu au/are dreptul de optiune asupra oricarui sistem de asigurare a energiei termice , in fapt acest principiu stabilit este inaplicabil pentru proprietarul/proprietarii oricarui condominiu aflat in zona iunitara de tip A. Folosirea sintagmei “un numar mai mare sau egal cu 2 apartamente” reduce practic dreptul de optiune la acei proprietari ai unui condominiu cu un numar mai mic de 2 apartamente!! . Ceea ce, din analiza textelor primelor 2 propuneri reiese faptul ca, dreptul de optiune se aplica unui condominiu cu un numar de 1(unu) apartament!!!!, ori un singur apartament nu reprezinta un condominiu conform definitiei date de art.5 alin.7 din Legea nr.325/2006 actualizata.

IN ACESTE CONDITII PRACTIC, PENTRU TOATE CONDOMINIILE DIN ZONA UNITARA DE TIP A SUNT APLICABILE EXCLUSIV DOAR EXCEPTIILE DE LA ACEASTA REGULA !!!!, EXCEPTIE IN BAZA CAREIA ACESTI PROPRIETARI NU MAI AU ASA-ZISUL DREPT DE A OPTA PENTRU ORICE ALT SISTEM DE INCALZIRE.

    1. Limitarea dreptului de optiune a consumatorilor-cetateni ai Municipiului Oradea de a-si alege in mod liber si nediscriminatoriu sistemul de incalzire dorit si implicit furnizorul serviciului de utilitate publica , creand in fapt un monopol ARTIFICIAL AL FURNIZORULUI DE ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT -SC ELECTROCENTRALE , incalca o serie de prevederi legale dintre care mentionam:

 

art.135 din Constitutia Romaniei prevede faptul ca:”Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurentă”, iar statul printre altele trebuie sa asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, etc . Crearea unui monopol faptic in defavoarea altor operatori existenti pe piata fara ca acest monopol sa se datoreze unor conditii naturale si obiective.

 

Art.6 din Legea.21/1996 actualizata prevede faptul ca, este interzisa folosirea in mod abuziv de catre una sau mai multe intreprinderi a unei pozitii dominante detinute pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia (piata relevanta definita de Ordin nr.388/2010) a unor practici abuzive care pot consta in limitarea productiei, comercializarii, …. in dezavantajul consumatorilor.

SC Electroncentrale are calitatea de “intreprindere” conform art.2 alin. Lit.a din Legea nr.21/1996 republicata si actualizata.

Conform considerentelor generale tehnico-economice din propunerea privind delimitarea zonei unitare de incalzire a municipiului Oradea, 70% din populatia municipiului beneficiaza de incalzire prin sistem centralizat ceea ce situeaza SC Electrocentrale intr-o pozitia dominanta asa cum este reglementata prin alin.3 al art.6 din Legea nr.21/1996 actualizata.

 

Art.1 si art.2 din O.U.G nr.34/2006 actualizata care prevad faptul ca, acest act normativ se aplica si contractelor de concesiune servicii , iar scopul sau explicit este :promovarea concurentei intre operatorii economici , garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici!!

 

Seviciul de distributie a gazelor naturale constitutie un serviciu public de interes national . Pentru realizarea acestuia, una dintre cerintele importante este incheierea unui contract de concesiune cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri- in calitate de autoritate concedenta.

Distrigaz Vest S.A. detine calitatea de concesionar al serviciului de distributie fiind titularul licentei de distributie si furnizare a gazelor naturale in municipiul Oradea. Incheierea contractului de concesiune a serviciului de distributie a gazelor naturale , in baza procedurii de concesionare prevazute de lege este de natura sa confere cadrul legal necesar infiintarii distributiei de gaze naturale pe intreg teritoriu administrativ al municipiului Oradea.

LIMITAREA ACESTUI TERITORIU INCALCA OBLIGATIA AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE FATA DE OPERATORII/FURNIZORII SI PRESTATORII DE SERVICII DE UTILITATE PUBLICA DE A LE ASIGURA UN TRATAMENT EGAL SI UN MEDIU DE AFACERI CONCURENTIAL, TRANSPARENT SI LOIAL(art. 9 alin.4 lit.a) si b din Legea nr.51/2006).

 

Art.35 litera d ) din Legea nr.351/2004 care prevede DREPTUL CONSUMATORULUI DE A AVEA ACCES IN mod nediscriminatoriu la sistemul de distributie a gazelor naturale.

 

Art.41 alin.2 lit.a) din Legea nr.51/2006 actualizata prevede de asemenea dreptul consumatorilor de a utiliza in mod liber si nediscriminatoriu serviciile de utilitati publice.

I n situatia in care, consumatorilor din zona unitara A li se va refuza accesul la serviciul de distributie a gazelor naturale reprezinta o veritabila si evidenta discriminare fata de ceilalti cetateni ai municipiului Oradea, singura lor “vina” reprezentand doar pozitionarea proprietatilor imobiliare pe care le detin.

 

Art.41 alin.2 lit.d) din Legea nr.51/2006 actualizata prevede dreptul oricarui utilizator “sa renunte, in conditiile legii,la serviciile contractate”.

Ori obligarea proprietarilor de imobile condominiale din zona unitara de tip A de a reveni la alimentarea in sistem centralizat in cazul in care s-au debransat anterior de la acest sistem reprezinta o incalcare evidenta a drepturilor legale ale acestora.

APLICAREA PRINCIPIULUI “UN CONDOMINIU-UN SISTEM DE INCALZIRE” NU INLATURA DREPTUL CETATENILOR DE A-SI ALEGE SISTEMUL DE INCALZIRE PE CARE IL DORESC SI NICI NU JUSTIFICA IMPUNEREA UNUI ANUMIT FURNIZOR DE SERVICII !!! Chiar si art.54 alin.3 din Legea nr.325/2006 stipuleaza in aplicarea principiului enuntat anterior ca, cetatenii POT FI RACORDATI la sistemul centralizat de incalzire, aceasta optiune neputand fi transformata intr-o obligatie impusa!

 

Extinderea retelor de gaze naturale pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea pentru care a fost acordata concesiunea serviciului de distributie de gaze naturale precum si acordarea avizelor de racordare a sistemelor individuale care utilizeaza gazele naturale(sistem care asigura atat incalzirea locuintei, obtinerea apei calde si prepararea hranei) reprezinta atributul exclusiv al operatorului licentiat , in baza reglementarilor legale speciale din domeniul gazelor naturale.

Conditionarea sau ingradirea acestor competente exclusive ce revin operatorului de gaze naturale , nu poate fi facuta pe baza “recomandarilor” unui alt operator concurent si respecta “spiritul art.112 din regulamentul-cadru de furnizare a energiei termice aprobat prin ordinul 91/2007″.

 

Avand in vedere faptul ca aceste propuneri la care am facut referire sunt supuse dezbaterii publice solicitam revizuirea propunerilor in concordanta cu textele legale invocate.