Program de lucru casierii 14 septembrie 2018

VINERI, 14.09.2018,

Casieria de la sediul DISTRIGAZ VEST SA si casieria din cadrul Primariei Municipiului

Oradea, vor fi inchise,

CU OCAZIA ZILEI GAZISTULUI