Deveniţi client

Dacă nu sunteţi încă racordat la sistemul de distribuţie a gazelor naturale al SC DISTRIGAZ VEST SA, trebuie să urmaţi paşii de mai jos:

Pasul 1:

Depuneţi Cererea pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale persoane fiziceasociatii de proprietari sau persoane juridice la sediul societății din Oradea, str.P-ta 1Decembrie nr.4-6, împreună cu restul documentelor necesare.

Documente necesare pentru obţinerea acordului de acces

Persoane fizice:

Asociatii de proprietari:

Persoane juridice:

Tariful pentru emitere acord de acces la:

  • persoane fizice este de 11,90 lei
  • persoane juridice este de 71,40 lei.

Preţurile includ TVA.

Pasul 2: Primiţi răspunsul

DISTRIGAZ VEST SA Oradea se obligă, în termen de 30 de zile, să vă răspundă la solicitarea de acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

În situaţia în care pe stradă există conductă de gaze, dar imobilul nu este racordat, la solicitarea dumneavoastră, distribuitorul de gaze naturale va calcula tariful de racordare pentru realizarea unui branşament.

În situaţia în care pe stradă nu există conductă de gaze, se vor aplica prevederile art.65 din Legea nr.351/2004 cu modificările la zi, care reglementează posibilitatea participării în cotă-parte a solicitantului la finanţarea investiţiei.

Pasul 3: Semnaţi contractul de racordare

Pentru a realiza branşamentul trebuie să semnaţi cu SC. DISTRIGAZ VEST SA un contract cadru de racordare şi ulterior să achitaţi tariful de racordare la casieria societăţii noastre.

Pasul 4: Executaţi lucrările

Lucrările de execuţie a branşamentului sunt realizate de către distribuitorul de gaze naturale

Lucrările la instalaţia interioară trebuie realizate de către o firmă autorizată de ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei). Firma aleasă se va ocupa de întocmirea documentaţiei necesare, va aviza proiectul la distribuitorul de gaze naturale şi va recepţiona împreună cu reprezentantul distribuitorului de gaze naturale lucrările executate.

În cazul în care aveţi în vedere montarea/ instalarea unei centrale termice (sfaturi utile) contactaţi o firmă care deţine autorizaţie ISCIR (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat).

Pasul 5: Punerea în funcţiune

Punerea în funcţiune a instalaţiei va avea loc doar după încheierea unui contract de furnizare şi montarea, de către distribuitor, a contorului de gaze.