Întrebări frecvente

 • Ce operaţiuni se pot rezolva telefonic prin serviciul dispecerat?
  adrese utile, numere de telefon, program cu publicul
  reclamaţii

  Vă aşteptăm să ne contactaţi de luni până duminică, între orele 0-24 la numerele de telefon:
  T 0800 800 824 (număr cu tarif local, apelabil din toate reţelele de telefonie)
  T 0259 406.507 -406.559 (număr cu tarif normal,apelabil din toate reţelele de telefonie)

 • Ce operaţiuni se pot rezolva în casieria societatii?
  1. plata în numerar a tuturor facturilor emise de SC DISTRIGAZVEST SA (facturi consum gaze, verificări tehnice şi revizii periodice ale instalaţiei de gaze naturale, etc.).
  2. Pentru a nu afecta procesul de încasare a facturilor, reclamaţiile de orice tip pot fi adresate în scris doar la sediul societăţii noastre sau telefonic.
 • Cine este responsabil de funcţionarea instalaţiei de gaz în condiţii de siguranţă?
  Responsabilitatea bunei funcţionări a sistemului de distribuţie (conducte, branşament, inclusiv post de reglare măsurare: regulator + contor) revine companiei de distribuţie a gazelor naturale. Responsabilitatea funcţionării instalaţiei de utilizare exterioare şi interioare (de la regulator şi contor până la aparatul de utilizare a gazelor naturale) revine consumatorului.
 • Care este data scadenţei facturii de gaze naturale?
  Termenul de plată a facturii de gaze naturale pentru consumatorii casnici este de 30 de zile calendaristice, cu o perioadă de graţie la plata facturii de 15 zile calendaristice, perioadă de grație pentru care nu se plătesc penalizări. Termenul de plată a facturii de gaze naturale pentru consumatorii noncasnici este de 30 de zile calendaristice, fără perioadă de graţie.
 • Când se sistează furnizarea de gaze naturale în caz de neplată?
  În cazul consumatorilor casnici, furnizarea gazelor naturale se sistează începând cu a 46-a zi de la data emiterii facturii, cu preaviz de 15 zile calendaristice.
  În cazul consumatorilor noncasnici, neplata facturii în termenul de scadenţă este urmată, în termen de 5 zile, de informarea consumatorului prin preaviz cu privire la sistarea furnizării de gaze naturale începând cu a 36-a zi de la emiterea facturii.
 • Ce reprezintă factura de regularizare?
  În conformitate cu Decizia A.N.R.E. nr. 457/2005, compania noastra are şi obligaţia de a regulariza la finalul fiecărui an încadrarea consumatorilor în categorii de consum. Încadrarea într-o anumită categorie de consum se face pentru o perioadă determinată de un an în baza istoricului de consum din anul calendaristic precedent, mai exact pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie.
  În cazul trecerii dintr-o categorie de consum în alta rezultă sume de regularizat în sens pozitiv sau negativ. Reîncadrarea într-o categorie de consum inferioară (de ex. un consumator din categoria B2 reîncadrat în categoria B1) generează sume suplimentare de plătit către furnizorul de gaze naturale. Reîncadrarea într-o categorie de consum superioară (de ex. un client din categoria B1 reîncadrat în categoria B2) generează sume suplimentare de restituit de către furnizorul de gaze naturale. În cazul în care, în baza recalculării, compania noastra are de restituit sume către dumneavoastră, acestea se compensează cu facturile ulterioare. În cazul în care dumneavoastră aveţi de plătit sume suplimentare, contravaloarea facturii de regularizare se achită o dată cu plata facturii de gaze naturale.
 • Când se percep penalităţi la factura de gaze naturale?
  Penalităţile de întârziere la plata facturii de gaze naturale, în cuantum de 0,04%/zi, se percep începând cu prima zi după scadenţă, respectiv cu a 31-a zi de la data emiterii facturii, până la achitarea integrală a acesteia.
 • Unde se plătește factura de consum şi factura de servicii?
  Factura de consum şi factura de servicii se pot plăti prin intermediul agenţiilor băncilor: Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania Oradea. Pentru efectuarea plăţii facturilor prin intermediul acestor modalităţi de plată, clienţilor noştri nu li se percepe comision. Facturile se pot achita prin ordin de plată.
 • Care sunt condiţiile şi modalitatea de obţinere a ajutoarelor de încălzire?
  Cererile de acordare a ajutoarelor de încălzire sunt puse la dispoziţia clienţilor de către autorităţile locale (primării, consilii locale). Clientul completează cererea şi o depune la Serviciul de Asistenţă Socială al primăriei din localitatea unde îşi are domiciliul. După aprobarea dosarelor de către autoritatea locală, aceasta are responsabilitatea de a trimite firmei noastre un centralizator cu toţi beneficiarii ajutoarelor de încălzire.
  Menționăm că valoarea ajutorului de încalzire nu poate depăși valoarea facturii de gaze naturale.
 • Cine şi când efectuează verificările tehnice şi reviziile periodice?
  Verificările tehnice şi reviziile periodice se efectuează de firmele autorizate A.N.R.E. şi ISCIR. Operaţiunile de verificare tehnică se efectuează maxim din 2 în 2 ani iar cele de revizie periodică maxim din 10 în 10 ani. Recomandăm efectuarea riguroasă a verificărilor tehnice şi a reviziilor periodice la termenele stabilite, pentru evitarea evenimentelor nedorite care pot duce chiar şi la pierderea de vieţi omeneşti. Revizia instalației se face obligatoriu după o perioadă de 6 luni de nefuncționare indiferent de motivul nefuncționării instalației.
 • Cum puteţi schimba furnizorul de gaze naturale?
  Consumatorii casnici pot opta pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale prin trecerea de la un consum reglementat la un consum negociat. Procesul de schimbare a furnizorului nu presupune plata niciunei taxe. Primul pas este alegerea noului furnizor de gaze naturale de pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (www.anre.ro) precum şi din lista furnizorilor licenţiaţi de gaze naturale afişată la sediile operatorilor de distribuţie. Încheierea contractului cu noul furnizor şi rezilierea contractului cu actualul furnizor se face în urma negocierii şi a stabilirii, de comun acord, a preţului şi a clauzelor contractului de furnizare a gazelor naturale, luând în considerare termenul de preaviz de 30 de zile necesar denunţării unilaterale a contractului încheiat cu actualul furnizor. Pentru aceasta, toate facturile emise de către actualul furnizor vor trebui achitate, mai puţin cele care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată. Distribuitorul împreună cu noul furnizor, vor consemna apoi într-un proces verbal indexul contorului dumneavoastră. Această citire şi consemnare va fi efectuată în ziua stabilită cu noul furnizor ca dată a schimbării, respectiv în ziua în care acesta începe să vă furnizeze gaze naturale.
 • Ce este programul de consum?
  Programul de consum reprezintă cantităţile lunare estimate în contractul de furnizare a gazelor naturale la rubrica ,,Istoric de consum/cantităţi lunare determinate în baza profilului de consum anual”. Aceste cantităţi lunare estimative sunt regularizate trimestrial în urma citirii contorului de către personalul autorizat al companiei noastre.