Preţuri şi tarife

ORDINUL  ANRE  Nr. 1/08.01.2018

Anexa nr.6

 

1. Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST – S.A. pentru clienţii casnici, cu valabilitate incepand cu 10 ianuarie 2018

 

Categoria de clienţi Lei/MWh
B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh 117.67
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh 116.64
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh 115.64

* Preţurile pentru furnizarea reglementată nu conţin acciza pentru gaze naturale şi TVA.

 

 

ORDINUL  ANRE  Nr. 61/22.06.2017

Anexa nr.4

 

2. Tarifele de distributie reglementate pentru distributia gazelor naturale realizata de catre S.C. DISTRIGAZ VEST S.A., cu valabilitate de la 1 iulie 2017.

 

Categoria de clienţi Lei/MWh
B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh 33.03
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh 32.00
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh 31.00
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh 29.69
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh 27.00
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh -

 

Tarife reglementate de transport, distributie si inmagazinare

Tarife reglementate aferente activitatilor conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale

Tarife prestări servicii practicate de S.C. Distrigaz Vest S.A. Oradea – începând cu 01.02.2018