Preţuri şi tarife

ORDINUL  ANRE  Nr. 127/19.07.2018

Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 127/2018

 

1.Ordin, privind stabilirea venitului unitar și aprobarea prețurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea DISTRIGAZ VEST – S.A.

 

Categoria de clienţi Lei/MWh
B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh 131.95
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh 130.83
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh 129.74

* Preţurile pentru furnizarea reglementată nu conţin acciza pentru gaze naturale şi TVA.

 

 

ORDINUL  ANRE  Nr. 76/25.04.2018

 

2. Tarifele de distributie reglementate pentru distributia gazelor naturale realizata de catre S.C. DISTRIGAZ VEST S.A., cu valabilitate de la 1 mai 2018.

 

Categoria de clienţi Lei/MWh
B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh 35.92
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh 34.8
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh 33.71
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh 32.29
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh 29.36
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh -

 

Liste tarife aferente procesului de racordare

Tarife reglementate de transport, distributie si inmagazinare

Tarife reglementate aferente activitatilor conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale

Tarife prestări servicii practicate de S.C. Distrigaz Vest S.A. Oradea – începând cu 01.10.2018